ACTE NECESARE

Acte necesare pentru prima inscriere apartament:

 1. Cerere de inscriere in cartea funciara pusa la dispozitie de persoana fizica autorizata.
 2. Copie legalizata dupa actele de proprietate ale apartamentului (ex: contract vanzare cumparare, contract de donatie, hotarare judecatoreasca).
 3. In cazul dobandirii apartamentului in urma unei sentinte civile – copie conforma cu originalul. Daca in sentinta se stabileste sultă – proces verbal de constatare achitare emis de executorul judecatoresc si dovada achitarii sultelor(banca).
 4. In cazul dobandirii prin imprumut bancar, copie dupa contractul pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a apartamentului (original).
 5. Copie dupa CI/BI ale proprietarilor.
 6. Certificat fiscal original obtinut de la Administratia Financiara.

Acte necesare pentru prima intabulare a unui teren (fara constructie):

 1. Cerere de inscriere in cartea funciara pusa la dispozitie de persoana fizica autorizata.
 2. Copie legalizata acte de proprietate (titlu proprietate, certificat mostenitor, C.V-C.)
 3. In cazul dobandirii in urma unei sentinte civile –copie conforma cu originalul.
 4. Copie dupa raportul de expertiza tehnica judiciara – unde este cazul.
 5. Dovada achitarii sultelor stabilite de instanta – unde este cazul.
 6. Copie dupa CI/BI ale proprietarilor.
 7. Certificat fiscal original obtinut de la Administratia Financiara (Primarie).
 8. Pentru terenurile situate in extravilan, copie dupa listarea cu punerea in posesie, extras din planul cadastral sau proces verbal de punere in posesie cu schita, dimensiuni si vecinatati solicitate primariei pe raza careia se afla imobilul.

Acte necesare pentru prima intabulare a unui teren cu constructie:

 1. Cerere de inscriere in cartea funciara pusa la dispozitie de persoana fizica autorizata.
 2. Copie legalizata acte de proprietate (titlu proprietate, certificat mostenitor, C.V-C.)
 3. In cazul dobandirii in urma unei sentinte civile –copie conforma cu originalul.
 4. Copie dupa raportul de expertiza tehnica judiciara – unde este cazul.
 5. Dovada achitarii sultelor stabilite de instanta – unde este cazul.
 6. Copie dupa CI/BI ale proprietarilor.
 7. Certificat fiscal original obtinut de la Administratia Financiara. (in care sa fie trecuta valoarea de impozitare a constructiei)
 8. Actele de proprietate ale constructiei : autorizatia de construire si procesul verbal de receptie. (pentru constructiile 1989-2012
 9. Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei.

Acte necesare pentru intabularea unei constructii noi in cartea funciara:

 1. Extras de carte funciara pentru informare , eliberat de OCPI Bacau.
 2. Certificat fiscal in care sa figureze valoarea de impozitare.
 3. Copie dupa documentatia cadastrala a terenului pe care se afla constructia.
 4. Copie dupa actele de proprietate ale terenului.
 5. Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie, copii legalizate.
 6. Dupa caz, dovada scoaterii din circuitul agricol.

Acte necesare pentru avizul scoaterii din circuitul agricol:

 1. Extras de carte funciara pentru informare, eliberat de OCPI Bacau.
 2. Copie dupa actul de proprietate.
 3. Copie dupa certificatul de urbanism.
 4. Copie dupa documentatia cadastrala intocmit de persoana autorizata si avizata de OCPI Bacau.
 5. Copie dupa planul de situatie intocmit de persoana autorizata.
 6. Decizia Directiei Agricole pentru scoaterea din circuit.
 7. Acceptul Oficiului de studii pedologice.

Acte necesare pentru Dezlipire / Alipire imobile:

 1. Cerere pentru dezlipirea/alipirea imobilelor pusa la dispozitie de persoana autorizata.
 2. Extras de carte funciara pentru fiecare imobil, in original.
 3. Copie dupa documentatia cadastrala .
 4. Copie dupa actele de proprietate ale imobilului.
 5. Copie CI/BI proprietari.
 6. Act dezmembrare eliberat de notariat in cazul in care unul din imobile este rezultatul altei dezmembrari.

Nota: In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face dupa caz copie dupa Certificatul de Casatorie sau Sentinta Civila de divort.